Kastelholms skogsstig

Show map

Kastelholms skogsstig upprätthålls av Skogsbruksbyrån vid Ålands landskapsstyrelse och är belägen på Stornästet i Kastelholm, drygt 4 kilometer från slottet. Stigen flyttades hit år 1997 i samband med utbyggnaden av golfbanan. Skogsstigen är knappt 2,5 km lång och går genom omväxlande skogsterräng. Här kan man bekanta sig med ett urval av de vanligaste skogstyperna på Åland, allt från bördiga lundar med ädla lövträd till karga hällmarkstallskogar och bergsimpediment. En rundvandring tar ca 1,5 timme. Längs vägen finns en rastplats invid Lumparns strand där man kan plundra sin matsäck och ta ett svalkande dopp.

Kastelholms skogsstig upprätthålls av Skogsbruksbyrån vid Ålands landskapsstyrelse och är belägen på Stornästet i Kastelholm, drygt 4 kilometer från slottet. Stigen flyttades hit år 1997 i samband med utbyggnaden av golfbanan. Skogsstigen är knappt 2,5 km lång och går genom omväxlande skogsterräng. Här kan man bekanta sig med ett urval av de vanligaste skogstyperna på Åland, allt från bördiga lundar med ädla lövträd till karga hällmarkstallskogar och bergsimpediment. En rundvandring tar ca 1,5 timme. Längs vägen finns en rastplats invid Lumparns strand där man kan plundra sin matsäck och ta ett svalkande dopp.

Syftet med stigen är, förutom naturupplevelsen, att ge allmänheten en bild av det åländska skogsbruket och de olika skötselåtgärderna man utför i skogen. Under vandringen kan man beskåda skog i olika utvecklings- och åldersklasser samt se exempel på naturvårdshänsyn och viltvård som införts i det moderna skogsbruket. Vidare finns möjlighet att bekanta sig med några utländska trädslag.
Stigen börjar och slutar vid ett bokbestånd som anlades år 1933 med naturplantor som härstammar från Omberg i Sverige. Invid bokbeståndet finns ett askbestånd av åländsk härkomst som planterades några år senare än boken.

Före år 1929 skötte Länsskogsnämnden i Åbo de statsägda skogarna på Åland. Under 1920-talet avverkades stora arealer på bl.a. Stornäset. Områdena beskogades sedan av landskapsstyrelsen under början av 1930-talet, dels genom sådd och dels genom plantering av tall, gran, sibirisk lärk och contortatall. En intressant punkt längs stigen är den som åskådliggör effekten av en gallring i ett tallbestånd. Som referens finns en yta som lämnats ogallrad. På denna plats finns även ett gammalt fotografi som visar hur området såg ut efter avverkningarna i slutet av 1920-talet. Idag finns här skog i 70-års åldern som av allmänheten upplevs som trevlig att vandra , jaga eller plocka svamp och bär i. Fotografiet ger en tankeställare om att dessa skogar helt skapats av människan genom en aktiv skogsskötsel och inte genom att skogen fått stå orörd som kanske många tror.

Skogsstigen erbjuder en stunds avkopplande promenad i lugn miljö och ger samtidigt en möjlighet att lära sig lite om dagens skogsbruk. Den är alltså väl värd att besöka!

Glöm för all del inte heller att skriva Ditt namn och eventuella kommentarer i gästboken i slutet av stigen!

Show more

Nearby accommodations

Apartment

Kastelholms Gästhem

Distance: 3.4 km
The Kastelholm Gästhem is situated along the old mail Route in the municipality of Sund, just a short distance from the castle of Kastelholm and not more than 700 meters from the Smakbyn restaurant with a “farm shop” and a distillery. rant.
Bed & Breakfast

Pensionat Stalldalen

Distance: 5.5 km
Bed & Breakfast

Saltvik B&B

Distance: 7.6 km
Saltvik B&B is located in the old, tradition-filled Husmoderskolan in Åland. An excellent place to stay, especially for families with children and all others, wishing to relax in peace and quiet. You easily reach us by bike, motorcycle or car